Новини

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ ПОДОБРЯВА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ДО ДВА КЛЮЧОВИ ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТА

На 16 юни (петък), в централната зала на Археологическата експозиция на Регионален исторически музей Бургас (ул. „Богориди“ №21), се състоя начална пресконференция по проект “Общото културно наследство без граници - TOGETHER“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II).

НОВА МОРСКА ЛИНИЯ ЩЕ СВЪРЗВА САРАФОВО С ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ

От събота, 17 юни, нова морска линия ще свързва бургаския квартал Сарафово с остров Света Анастасия. Разходките ще се осъществяват всеки уикенд от тримаран „Афала“, който ще пътува по линията Бургас – Пристанище Сарафово – Остров Света Анастасия.

ОТПЛАВАЙТЕ „В ОТКРИТО МОРЕ“ НА 16 ЮНИ

Заповядайте на представлението на Младежки експериментален театър към НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас на остров Света Анастасия